Документи

Това са документи, както и други неща, свързани с „Организация за закрила на българските граждани“ (ОЗБГ):

Име на документаПрегледСваляне
Бланка на ОЗБГБланка на ОЗБГ Сваляне
БУЛСТАТ карта на ОЗБГБУЛСТАТ карта на ОЗБГ Сваляне
Значка на ОЗБГЗначка на ОЗБГ Сваляне
Лого на ОЗБГЛого на ОЗБГ Сваляне
Печат на ОЗБГПечат на ОЗБГ Сваляне
Представяне на ОЗБГПредставяне на ОЗБГСваляне
Решение за вписване на ОЗБГ в БОСРешение за вписване на ОЗБГ в БОС Сваляне
Тениска на ОЗБГТениска на ОЗБГ Сваляне
Удостоверение от КЗЛДУдостоверение от КЗЛД Сваляне
Устав на ОЗБГУстав на ОЗБГ Сваляне
QR код на ОЗБГQR код на ОЗБГ Сваляне