Документи

Това са документи, както и други неща, свързани с „Организация за закрила на българските граждани“ (ОЗБГ):

Име на документаПрегледСваляне
Бланка на ОЗБГБланка на ОЗБГ Сваляне
БУЛСТАТ карта на ОЗБГБУЛСТАТ карта на ОЗБГ Сваляне
Заявление за членство в ОЗБГЗаявление за членство в ОЗБГ Сваляне
Заявление за ОТКАЗ от членство в ОЗБГЗаявление за ОТКАЗ от членство в ОЗБГ Сваляне
Значка на ОЗБГЗначка на ОЗБГ Сваляне
Лого на ОЗБГЛого на ОЗБГ Сваляне
Печат на ОЗБГПечат на ОЗБГ Сваляне
Представяне на ОЗБГПредставяне на ОЗБГСваляне
Препоръка за членство в ОЗБГПрепоръка за членство в ОЗБГ Сваляне
Решение за вписване на ОЗБГ в БОСРешение за вписване на ОЗБГ в БОС Сваляне
Тениска на ОЗБГТениска на ОЗБГ Сваляне
Удостоверение от КЗЛДУдостоверение от КЗЛД Сваляне
Устав на ОЗБГУстав на ОЗБГ Сваляне
QR код на ОЗБГQR код на ОЗБГ Сваляне