Дарение

    „Организация за закрила на българските граждани“ /ОЗБГ/ е патриотична организация, която няма външно финансиране. Цялото финансиране на ОЗБГ е от малки дарения от някои от членовете на сдружението, както и от родолюбиви хора, които милеят за Родината. Членски внос не събираме.

    Нямаме външно финансиране, защото сме самостоятелни, не се продаваме и не обслужваме нечий интерес. ОЗБГ не е нещо за продан. ОЗБГ е с изцяло безкористни патриотични намерения и ще си останем с такива. Всичко правим в името на Народа и Родината, и срещаните трудности са големи.

    Но това няма да ни спре и не ще продадем родолюбието си. Бавно и трудно се изкачваме, но важното е, че вървим напред и нагоре. Ще дойде време, когато трудностите ще са минало, но дотогава трябва да се борим с липсата на финанси, с липсата на ресурси и с още куп други неща.

    Благодарим на всеки, който направи дарение на ОЗБГ в името на благородните каузи, които сме предприели!

Да живее България!