Документи

Това са документи, както и други неща, свързани с “Организация за закрила на българските граждани” /ОЗБГ/

Име на документа

Преглед

Сваляне

Бланка на ОЗБГ

БУЛСТАТ карта на ОЗБГ

Значка на ОЗБГ

Лого на ОЗБГ

Печат на ОЗБГ

Представяне на ОЗБГ

Решение за вписване на ОЗБГ в БОС

Тениска на ОЗБГ

Удостоверение от КЗЛД

Устав на ОЗБГ

QR код на ОЗБГ