Ръководство

Hristo AtanasovХристо Атанасов
Председател на „Организация за закрила на българските граждани“

 „Аз винаги получавам това, което искам, независимо от цената, която трябва да платя“

    Христо Атанасов е българин, роден през 1982 г. в град Бургас. Завършва средното си образование в Техникум по обществено хранене. Притежава степен “професионален бакалавър” от Колеж по туризъм – Бургас, а към настоящия момент следва магистратура във Факултет по обществени науки към Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

    Работи в сферата на туризма от 2000 г., а владеенето на английски език му помага да постигне по-добро ниво на реализация в работата си. Многократно му е предлагано да работи, за постоянно, в чужбина, но обичта и дългът към Отечеството не му позволяват да го напусне.

    През 2015 г. единодушно е избран за председател на „Организация за закрила на българските граждани“. Една от причините за гласуваното доверие е, заради явното му неподправено родолюбие. Впоследствие се оказа, че изборът му за Председател на ОЗБГ е напълно адекватен.

    Благодарение на редицата положителни качества, които притежава, Христо Атанасов успешно работи за изграждането на добрия имидж на ОЗБГ, за да бъде разпознаваема сред обществото. Огромният му принос за ОЗБГ е критерий за патриотизма и желанието му да помага за подобряване условията на живот в България.

 * * *

Стефан Петров от ОЗБГ

Стефан Петров
Заместник-председател на „Организация за закрила на българските граждани“

„Няма нещо, с което да не мога да се справя“

    Стефан Петров е българин, роден през 1982 г. в град Бургас. Завършва висше образование бакалавър, а след това и магистър в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

    Носител е на редица академични, спортни и други отличия. Родолюбието си го доказва чрез безкористната дейност в името на Народа и Родината български. Неговият принос за ОЗБГ също е огромен и отдадеността му към Организацията е ненадмината. Многократно е имал възможност да напусне България, но предпочита да остане тук и да се бори, отколкото да се предаде.

* * *