Разяснителен семинар

Днес се проведе “Разяснителен семинар за стимулиране залагането на КСО дейности и въвеждането на инструменти за оценката им при създаване на партньорства между държавни/общински структури и представители на бизнеса”. ОЗБГ беше една от организациите, които … Прочети Повече…

Еднодневен семинар

В град Бургас се проведе еднодневен семинар за представителите на НПО-та. Темата беше “Насърчаване на гражданското участие и подобряване капацитета на местните общности за активно гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на … Прочети Повече…

Мотивация за живот!

На 23.03.2019 г. /събота/, от 13:00 до 15:00 часа в град Бургас, ще се проведе публичен семинар, организиран от ОЗБГ, с човека, който прави най-големите събития за личностно развитие и усъвършенстване – Юли Тонкин. Юли … Прочети Повече…