Запитване за плаж

    ОЗБГ изпрати запитване до няколко институции във връзка с опита на охранители да изгонят членове на организацията и граждани от „частен“ плаж. За своеволието на охранителите може да прочетете ТУК.

ДО:
Г-н Росен Плевнелиев
Президент на Република България

ДО:
Г-жа Николина Ангелкова
Министър на туризма

ДО:
Г-жа Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите

КОПИЕ ДО:
Български медии

КОПИЕ ДО:
Българските граждани

З А П И Т В А Н Е
от „Организация за закрила на българските граждани“ (ОЗБГ)

    Г-н Плевнелиев
    Г-жо Ангелкова,
    Г-жо Василева,

    Обръщаме се към Вас, защото „Организация за закрила на българските граждани (ОЗБГ) стана част от ситуация, която поставя под въпрос дали пред закона в България всички са равни или има хора, които са над него и ако има такива хора – кой го допуска и защо!

    Преди няколко седмици познат на ОЗБГ ни подаде сигнал, че е отишъл с джет в близост до плаж на нос Чукалята, намиращ се в парк „Росенец“, познат още като местността “Отманли”. Момчето е стояло във водата и не е стъпвало на пясъка. Въпреки това са дошли цивилни охранители и са го изгонили от водата. Не се легитимирали, не се представили, само казали, че работят тук и трябва да си тръгва, защото било частна собственост.

    ОЗБГ реши да провери дали наистина е така. Днес членове на организацията и граждани отидоха на въпросния плаж. Плажът е малък и е в близост до огромна масивна постройка, която е на неизвестен за ОЗБГ собственик. До него стигнахме през гората, където има пътека. Никъде нямаше табели, че минаването е забранено, че е охраняема зона, че плажът е частен и т.н.

    Спокойно отидохме на плажа и легнахме на хавлиите. Към нас се запъти възрастен човек, който беше охранител. Каза ни любезно, че плажът е частен и че трябва да си тръгнем. Попитахме на какво основание, но отговор не получихме и повече не сме говорили с този човек. През цялото време стоеше и ни наблюдаваше, и провеждаше телефонни разговори.

    След 20-30 минути дойдоха двама мъже. Казаха, че плажът бил частен и трябвало да си отиваме, бяха културни. Попитахме ги защо и те започнаха да обясняват, че е частен, че идването било забранено, че шефът им щял да се ядоса. Говорихме си и общи работи в продължение на половин час.

    Нито се представиха, нито се легитимираха, а когато ги попитахме дали са частна охрана или към някоя служба, казаха че са към служба. Но коя служба, защо са там, какво точно охраняват и т.н., не ни отговориха. Поискахме някакви документи, които да потвърдят, че плажът е частен, че имат право да ни изгонят, но не ни предоставиха, защото нямаха или не искаха да ни ги покажат.

    С нас имаше и журналисти, които направиха снимки и клипове. На клиповете се чува как единият от охранителите казва, че „ако дойде шефът им щяло да стане лошо“, но никой не дойде. Също казва, че „плажът е държавен, ама …“. Тоест, държавен, но за някои хора е частен и обикновени хора не могат да припарват.

    Не разбрахме и кой е шефът им, и защо нямаме законно право да стоим на плажа. Постояха при нас около 30 минути и си тръгнаха. Успяха да ни развалят настроението и минути след това заминахме и ние.

    На следната снимка, с червено, сме очертали мястото, където отидохме на плаж и откъдето се опитаха да ни изгонят само с едно единствено обяснение, че плажът е частен:

999Снимката е взета от Google Maps.

    Във връзка със създалата се ситуация, ОЗБГ има въпроси, които касаят не само нас, но и всички български граждани, защото в утрешния ден те също могат да бъдат потърпевши.

    Г-н Плевнелиев:

 1. Плажът в местността “Отманли” охранява ли се от служители на „Национална служба за охрана“ (НСО)?
 2. Ако се охранява, то НСО има ли законното право да обслужва частни интереси и кой е дал разрешение?
 3. Ако охранителите са служители на НСО, то защо не се легитимираха? Имат ли издадена заповед умишлено да не се легитимират пред обикновени граждани?
 4. Ако охраната е осигурена от НСО, кое е лицето, което е охранявано от служителите на службата?
 5. Следва ли при осигурена охрана на лице да се ограничава достъпът до негови имоти при негово отсъствие и може ли това ограничение да се противопостави на правото на свободно придвижване на граждани по плажната ивица?
 6. Съгласно чл.18, ал.1 и ал.6 от Конституцията на Република България, крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост, а държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. В описания случай възниква следният въпрос: за кои граждани точно става дума и какъв е конкретният интерес на обществото от ограничения достъп до въпросния плаж?

    Г-жо Ангелкова:

 1. Плажът отдаден ли е на концесия и ако е отдаден, то на кого и при какви условия?
 2. Ако плажът е отдаден на концесия, то концесионерът има ли право да изгони граждани от него и на какво основание?
 3. Ако плажът не е отдаден на концесия, то има ли някой законното право да изгони граждани от него?
 4. Кой е разрешил да бъде ограничен достъпът, по пътя, на обикновени граждани до плажа? Има ли законно право и ако има, то по кой закон?
 5. Плажът е в отвратително състояние: има боклуци, няма нито една табела, няма спасител, обрасъл е с трева. Ако плажът е отдаден на концесия, то концесионерът трябва ли да полага грижи за плажа, има ли нарушение в този случай и ако има – концесионерът ще бъде ли санкцониран по някакъв начин и ако да – какъв?
 6. Без значение дали плажът се стопанисва от някого или не, някой има ли законното право да изгони гражданин от водата? Ако има право, то на какво основание?

    Г-жо Василева, във връзка с издадено от директора на РИОСВ-Бургас писмо с изх. №3648/06.06.2014 г. (с писмото може да се запознаете на следния интернет адрес: http://riosvbs.eu/images/files/pismo_vazlojitel_os_3648_060614.pdf), с което е постановено, че инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за Водна спортна база и басейн в УПИ V-43, кв.1 (поземлен имот с идентификатор 07079.831.114 по КК) по плана на местност „Отманли“, Лесопарк „Росенец“, Община Бургас, с възложител „Хермес Солар“ ООД не подлежи на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и глава втора от Наредбата за ОС, бихме желали да получим конкретни отговори на следните въпроси:

 1. Реализираното в имота ново строителство отговаря ли на съгласуваното и одобрено от РИОСВ-Бургас инвестиционно предложение, а именно: действително ли към момента в УПИ V-43, кв.1 (поземлен имот с идентификатор 07079.831.114 по КК) по плана на местност „Отманли“, Лесопарк „Росенец“, Община Бургас е изградена сграда с предназначение за Водна спортна база?
 2. Възложителят/новият възложител уведомил ли е РИОСВ-Бургас за изменение в параметрите и/или функционалното предназначение на одобреното инвестиционно предложение?
 3. До момента извършвана ли е проверка дали параметрите на цитираното реализирано инвестиционно предложение отговарят на одобрените с писмо с изх. №3648/06.06.2014 г. на РИОСВ-Бургас? Ако е извършвана такава, бихте ли ни предоставили резултатите; ако не е извършвана, бихте ли назначили нарочна проверка, за да се установи съответствието на строителството със заявените от „Хермес Солар“ ООД и одобрени от РИОСВ-Бургас параметри?
 4. Предвид местоположението на имота спрямо защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ (имотът попада в защитена зона „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици) оценено ли е въздействието на огромната кула, която се извисява на около 20 метра над терена?
 5. В имота реализирано ли е друго ново строителство, освен одобрените от РИОСВ-Бургас сграда за водна спортна база и басейн, строителство, което да не е разгледано в писмо с изх. №3648/06.06.2014 г.?
 6. За изграденото пристанище в имота провеждани ли са процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и има ли издадено от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ разрешително за ползване на воден обект?
 7. Съгласно Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии има ли забрана за пребиваване на граждани на посочената по-горе крайбрежна ивица и използването и с цел плажуване – разполагане на хавлии, слънчеви бани, плуване, спортни игри?

    Това не е първият сходен случай. На други плажове са се случвали и продължават да се случват подобни актове от страна на охранители. Тази порочна практика на самозаконие от страна на мастити собственици трябва да бъде прекъсната.

    Очакваме Вашите писмени отговори, за да се внесе яснота по този казус и да се вземат мерки от компетентните институции, за да не се допускат бъдещи своеволия от този вид.

Дата: 23.08.2016 г.                                                                                                                              Председател на ОЗБГ: Христо Атанасов
Гр. Бургас

 

Абонирай се за бюлетина на ОЗБГ

Сподели публикацията:
Абониране
Извести ме
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Виж всички коментари
0
Какво мислите, моля коментирайте.x